ปรับขนาดอักษร

ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : ชุดอาหารเบญจรงค์ผสมลายคราม

บทความจากนิตยสารศิลปากร ปี ๕๕ ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ คอลัมน์ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : ชุดอาหารเบญจรงค์ผสมลายคราม โดยนายเฉลียว รักคง ---จิตรกรรมเขียนสีเคลือบบนถ้วยโถชุดอาหาร โดยใช้เทคนิคสีเบญจรงค์ผสมสีลายคราม เป็นศิลปกรรมร่วมสมัย ที่ใช้เทคนิคและสีทั้งสองอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนลงตั้งทั้งชุด ถ้วยและขันโตกที่ใช้ใส่ชุดอาหาร...อ่านต่อในเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ ขนาด
Masterpiece_55-3.pdf 6.13 MB