ปรับขนาดอักษร

การจัดสร้างพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง

การจัดสร้างพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งรัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 


ไฟล์แนบ ขนาด
phrathiinangaththis.doc 0.40 MB