ปรับขนาดอักษร

โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ

พระพุทธรูปยืน สมัยก่อนเมืองพระนคร แบบอังกอร์โบเรย พุทธศตวรรษที่ ๑๒
พระล้อม
  • วันที่ : วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
มรดกศิลป์ดินแดนสุวรรณภูมิ
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า ๙ พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ถามมา-ตอบไป : คำที่มักใช้ผิด
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
แผ่นภาพ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556