ปรับขนาดอักษร

คลังภาพกิจกรรม

พิธียกเสาเอกพระเมรุมาศ (๒๗ ก.พ.๖๐)
  • วันที่: วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
พิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ 26 ธ.ค.59
  • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม
  • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559