ปรับขนาดอักษร

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพประกอบ : จากเว็บไซต์ www.timminstoday.com

          ในขณะนี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ชื่อที่เรียกกัน คือ ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลก โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน จากนั้นได้แพร่ลุกลามมายังภาคพื้นเอเชีย และยุโรป  ในเบื้องต้นไวรัสนี้ยังไม่มีชื่อ เรียกกันว่าเป็นไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  เชื้อไวรัสโคโรน่า มีการรายงานการป่วยครั้งแรกเมื่อ 31 ธันวาคม 2562  พบว่ามีการระบาดของภาวะปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาที่เมืองอู่ฮั่น  จีนจึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก เป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อลดลง เพราะสามารถใช้ยาต้านไวรัสและควบคุมโรคได้  

 

          การระบาดได้เปลี่ยนจากจีนและภาคพื้นเอเชีย ไประบาดในยุโรปอย่างหนัก โดยเฉพาะตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลก มีจำนวนนับแสนราย ส่วนผู้เสียชีวิต มีจำนวนนับหมื่น ซึ่งจีนยังคงมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ อิตาลี และอิหร่าน

          เราจะมาทราบกันว่าที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นมาอย่างไร และทำไมกลายเป็นโรคติดเชื้อระบาดไปทั่วโลก และจะมีวิธีป้องกันอย่างไร

          โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (coronavirus disease 2019) หรือ โรคไวรัสโคโรนา 19 , COVID-19เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีสายพันธุกรรมเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับไวรัสที่ก่อโรคซาร์ส   องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” โควิด-19 ” ( Covid-19 ) ย่อมาจาก “ coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการเริ่มต้นในปี 2562

          ไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ที่กลายพันธุ์มาจากงูและค้างคาว งานวิจัยล่าสุดจากประเทศจีน เชื่อว่าคนที่ติดเชื้อโรคมาจากการกินงูสามเหลี่ยมที่กินค้างคาวเป็นอาหาร ซึึ่งไวรัสโคโรนาเมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้มีเชื้อโรค ลมหายใจ บาดแผล ดวงตา เป็นต้น  สำหรับกลุ่มเสี่ยงภาวะติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา คือ ผู้สูงอายุ และ เด็ก ที่มีภาวะภูมิต้านทานโรคต่ำ รวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีเชื้อโรค เช่น เม่ืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สถานที่ชุมชนที่แออัด ฯลฯ

          อาการผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะแสดงอาการที่ระบบทางเดินหายใจ มีไข้สูง กระสับกระส่าย ไอ ปวดตามเนื้อตัว หากไม่รับการรักษาไวรัสจะเข้าทำลายปอด จนเกิดอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้   ปัจจุบันยังไม่มียารักษาภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้โดยตรง จึงใช้การประคับประครองรักษาตามอาการ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่สามารถรักษาจนหมดเชื้อในร่างกายได้แล้ว  แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโลน่า ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคระบาด รวมถึงสนามบินหรือสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนหนาแน่น ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค หากมีอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้เข้าไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค

ในส่วนของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย จัดแอลกอฮอร์ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ คัดกรองผู้ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรค

ผู้เขียน : นายประพนธ์  รอบรู้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี  สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี             

อ้างอิง         ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า ไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19 เป็นอย่างไร.  (2563).  วันที่ค้นข้อมูล  18 มีนาคม 2563,  เข้าถึงได้จาก https://beezab.com/ไวรัสโคโรน่า