ปรับขนาดอักษร

ศิลปิน-ศิลปากร : อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ "ดวงดาวค้างฟ้าศิลปากร"

บทความจากนิตยสารศิืลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ คอลัมน์ศิลปิน - ศิลปากร : อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ "ดวงดาวค้างฟ้าศิลปากร" ท่านจะได้รู้จักครูน้อย ผู้มีความสามารถโดดเด่นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจหลังของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร อ่านต่อได้ในเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ ขนาด
artist-finearts54-4.pdf 2.46 MB