ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สหรัฐอเมริกาเข้าเจรจาความร่วมมือในการดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมด้วย CEO คนใหม่ของกองทุนโบราณสถานโลก (WMF) โดยมี Mr.Neal Murata, Cultural Attache ที่ปรึกษาทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms. Benedicte de Montlaur ผู้บริหารคนใหม่ของกองทุนโบราณสถานโลก นางสาวกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม Mr. Jeff Allen ผู้อำนวยการโครงการและ Ms. Josephine D’llario นักอนุรักษ์ประจำโครงการ เพื่อเจรจาความร่วมมือในการดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา