ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๙ น. นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร อาทิ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าพ่อหอเชือก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมศิลปากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร