ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอำเภอศรีเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจ ประชาชน ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการแสดงโขนของกรมศิลปากร การออกร้านของภาครัฐและเอกชน มหกรรมแสดงสินค้า เทศกาลอาหารพื้นถิ่น และการแสดงมหรสพด้านศิลปวัฒนธรรม