ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

          วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญอยู่ติดริมแม่น้ำ โดยมีนายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม นางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพะยา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่ โดยมีนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมศิลปากรสั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ วางแผนรับมือกับสถานการณ์ ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา