ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและแหล่งเรียนรู้ อัล–กรุอาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและแหล่งเรียนรู้ อัล–กรุอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวอนงค์ หนูแป้น ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา และนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรมและสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้