ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยมโบราณสถานวัดชลธาราสิงเห จ.นราธิวาส

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมโบราณสถาน วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นวัดโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับขนานนามว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย โดยมีนางสาวอนงค์ หนูแป้น ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรมและสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ร่วมลงพื้นที่ด้วย