ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บ.ทรู คอร์ปเรชั่น เชิญอธิบดีกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษากิจกรรมโครงการปลูกปัญญาธรรม

          วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ เนื่องด้วยบริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน "โครงการปลูกปัญญาธรรม" ซึ่งมีจุดประสงศ์ในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้คุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการถ่ายทำที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณสถานที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมศิลปากร