ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หนังสือ “เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง กรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย”

กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือ “เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง กรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย” คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเมืองราด

          กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง กรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย” โดยนายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ได้ศึกษาวิจัย เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมืองราด เชื่อมโยงข้อมูลประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น ครั้งนี้นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยใช้ต้นฉบับจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปรับปรุงเนื้อหาและรูปภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          ชื่อของเมืองราด ปรากฏให้เห็นในศิลาจารึกหลักที่ ๒ จารึกวัดศรีชุมและศิลาจารึกหลักที่ ๘ จารึกเขาสุมนกูฏ ซึ่งจารึกทั้งสองหลักเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาห่างกันราว ๑๕๐ ปี ในจารึกหลักที่ ๒ ระบุว่าเป็นเมืองที่พ่อขุนผาเมืองกลับไปปกครองภายหลังยึดคืนเมืองสุโขทัยกลับมาจากขอมสมาสโขลญลำพงแล้ว แต่ขณะเดียวกันชื่อของเมืองราดกลับไม่ปรากฏในบันทึกเอกสารอื่นใดเลย จึงกลายเป็นคำถามที่คลุมเครือว่า เมืองราดนั้นตั้งอยู่ที่ใด และการหายไปจากดินแดนสุโขทัยของตระกูลพ่อขุนผาเมือง ไปอยู่ที่ไหนกันแน่

          หนังสือเรื่องนี้เป็นบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์สั้นๆ รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของเมือง ตำแหน่งที่ตั้งแสดงความเป็นไปได้ของเมืองราด ที่สำคัญคือ ความสัมพันธ์ของเมืองราดกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ผู้เขียนได้ตั้งกรอบการศึกษาเพื่อให้การอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างมีระเบียบ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักฐานเพื่อระบุที่ตั้งของเมืองราดอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ กรมศิลปากร หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าของชาติแก่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและผู้สนใจได้ร่วมกันศึกษาให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นไป

          หนังสือ “เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง กรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย”จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม ใช้กระดาษอาร์ตด้านอย่างดี ขนาดเล็กกะทัดรัด จำหน่ายราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราชดำเนิน ชื่อบัญชี “นิตยสารศิลปากร” เลขที่บัญชี 018-0-05671-9 โดยมีค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน เล่มละ ๒๕ บาท หรือ จัดส่งแบบด่วน Ems เล่มละ ๔๕ บาท (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ PAY IN) พร้อมชื่อ - ที่อยู่ ไปยังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙ (คุณรัชณี / คุณดารภา) หรือสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ