ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 - วันอังคารที่ 10 ธ.ค.นี้ พช. พระนคร เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๙ และอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

          สำหรับนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา" ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
          สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓