ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง “๖๗ ปี อสมท”

          วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบหนังสืออันทรงคุณค่าของกรมศิลปากร และร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ เพื่อแสดงความยินดีกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง “๖๗ ปี อสมท.” เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของกรมศิลปากรด้วยดีตลอดมา โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. คณะผู้บริหารและพนักงาน อสมท. เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร