ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ฯ

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. Mr.Fang guang hua รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ในการนี้ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ให้การต้อนรับ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร