ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รมว.วธ. ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด

          วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม