ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ภาพการประกอบและติดตั้งโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากจีน สุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะได้สัมผัส

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับภัณฑารักษ์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโบราณวัตถุ รูปปั้นสัตว์ดินเผา อาทิ แกะ สุกร สุนัข และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ จากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้นิทรรศการชื่อ “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” เข้ายังตู้จัดแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดนิทรรศการที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จากนั้นจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – อาทิตย์ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ
๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒