ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เปิดให้เข้าชมฟรี ๒๘ ธ.ค.๖๒ - ๑ ม.ค. ๖๓

          เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เปิดให้เข้าชม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
.
***ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าโดยสารรถรางไฟฟ้า (Cable Car) มีอัตราเสียค่าบริการดังนี้
- แบบขึ้น-ลง (Up and down) ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท 
- แบบเที่ยวเดียว (One way) ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท