ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “36 ปี วิจิตรศิลป์ มช.”

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "๓๖ ปี วิจิตรศิลป์ มช." โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

          ทั้งนี้ นิทรรศการศิลปะ “๓๖ ปี วิจิตรศิลป์ มช.” โดยคณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม การออกแบบ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ ตามประเด็นที่หลากหลายและความสนใจของแต่ละท่าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์