ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงยกพระพิฆเนศวร์ ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมศิลปากร (ใหม่) เทเวศร์

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงยกพระพิฆเนศวร์ ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมศิลปากร (ใหม่) เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมพิธี