ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร

          วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย โดยมี Ms.Chang Yumeng (Cultural Counsellor) Mr.Dao Guoxin Mr.Jiang Peizhang Miss.Weng Fanye พร้อมคณะ ในการประชุมความร่วมมือการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร