ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้ฯ 19 ตุลาคม 2562

          บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของ แผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา(Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา โดยมียอดผู้เข้าชมจนถึงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าชมกองทัพทหารดินเผา ในนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ฯ นิทรรศการระดับโลกที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย ทุกวันพุธ - อาทิตย์ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร