ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้ฯ 10พฤศจิกายน 2562

          บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าชมแล้วกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผา ได้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -​ ๑๘.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒