ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ณ ท้องสนามหลวง

         กรมศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธี จากสำนักช่างสิบหมู่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ การแสดงภาพถ่าย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง