ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว “การประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย”

          วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “การประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร