ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำในการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน กับกองทัพทหารดินเผา"

           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้:จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา จนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มียอดผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๐,๑๖๒ คน โดยเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ดังนี้

- นิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาจัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – วันอังคาร) สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์หากตรงกับวันพุธ – วันอาทิตย์ เปิดทำการตามปกติ

- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมผู้ถือสัญชาติไทย ๓๐ บาท ต่างชาติ ๒๐๐ บาท จำหน่ายบัตรระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้พิการ นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับผู้สูงอายุเกิน ๖๐ ปี แสดงบัตรประชาชนเข้าชมฟรี

- การเข้าชมจัดสรรเป็นรอบ รอบละ ๘๐ คน แต่ละรอบเวลาห่างกันไม่เกิน ๑๕ นาที ทั้งนี้แต่ละรอบสามารถชมนิทรรศการได้ ๔๕ นาที โดยประมาณ

- ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าห้องจัดแสดง กระเป๋าขนาดใหญ่ กล้องถ่ายภาพ ไม้เซลฟี่ ขาตั้งกล้อง ร่ม ไฟแช็กและวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีดพกและวัตถุมีคม อาหารและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพนิ่งได้จากกล้องมือถือ หรือ iPad ไม่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและงดใช้แฟลช

- เข้าชมตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เริ่มจากส่วนที่ ๑ พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก ส่วนที่ ๒ จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ ส่วนที่ ๓ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มหาอาณาจักรใต้พิภพ และส่วนที่ ๔ สืบสานความรุ่งโรจน์ ยุคราชวงศ์ฮั่น โดยไม่จับหรือสัมผัสตู้จัดแสดง และรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

          ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผา ในนิทรรศการพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา นิทรรศการระดับโลกที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร