ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 ประเด็นข่าวที่สำคัญ

* สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส   
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

* ชงขุดอุโมงค์อุทยานศรีสัชนาลัย

อนุมัติ ๗๐ ล.บูรณะ ๑๑ โบราณสถาน

ภูเก็ตผุดอนุสาวรีย์วีรชนเมืองถลาง

วธ.ผนึกภาคีเชื่อมอาเซียนหนุนเขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม


ไฟล์แนบ ขนาด
4.2.2013.pdf 4.81 MB