ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประเด็นข่าวสำคัญ

* ปูดโบราณสถานถูกทำลายทุบตึกเก่า-รุกล้ำมรดกโลก

* กรมศิลป์ฟื้น อส.มศ.ป้องโบราณสถาน

* ชี้ตร.รื้อแนวอิฐ "กำแพงโบราณ"

* "ถาม-ตอบ" ปราสาทพระวิหาร


ไฟล์แนบ ขนาด
news31jan56.pdf 1.94 MB