ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๓๐ มกราคมคม ๒๕๕๖

 ประเด็นข่าวที่สำคัญ

 

* 'ชาย อธิบดีสวธ. -  เขมชาติ สศร.

อนุมัติ ๗๐ ล้าน ซ่อม ๑๑ โบราณสถาน

* ดัน แก่งกระจาน มรดกโลก

* คนไทยปลื้มปีติ เตรียมรับเสด็จ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

โวยสร้างแฟลตตร. ทับ กำแพงโบราณ

โขนกลางกรุงอุทยาน ร.๒ ๑ ปีมีครั้งที่ อัมพวา

 


ไฟล์แนบ ขนาด
30.1.2013.pdf 7.27 MB