ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประเด็นข่าวสำคัญ

* "คชาภรณ์" เครื่องทรงช้างต้น

* อนุมัติงบบูรณะโบราณสถานแล้ว เขตกรุงเทพฯ ๒ แห่ง/นนทบุรี ๓ แห่ง

* แต่งตั้งโยกย้าย

* วิตก "รากวัฒนธรรม" คนกรุงเสื่อมสลาย


ไฟล์แนบ ขนาด
news1feb56.pdf 4.05 MB