ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ๓ สมัย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ พช.ขอนแก่น

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยนำพระพุทธรูปสำคัญ ๓ สมัย ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยล้านนา พระพุทธรูปสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ออกให้ประชาชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมเล็ก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นในระหว่างวันที่ ๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒