ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสักการะคณปติ : พระคเณศแห่งเมืองศรีมโหสถ ณ พช.ปราจีนบุรี

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สักการะคณปติ : พระคเณศแห่งเมืองศรีมโหสถ" เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๕๘๖