ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "ปราบกากนาสูร" ณ โรงละครแห่งชาติ

         สำนักการสังคีต ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "ปราบกากนาสูร" ในวันที่ ๔ - ๕ มกราคม, ๑๖ กุมภาพันธ์, ๗ - ๘ มีนาคม, ๑๘ - ๑๙ เมษายน และวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงละครแห่งชาติ นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำกับการแสดงโดย นายสมชาย อยู่เกิด อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

         การแสดงมีเนื้อหาโดยย่อ ดังนี้ กากนาสูร เป็นญาติทศกัณฐ์ชั้นยาย แม่ของสวาหุและมารีจ มีฤทธิ์วิเศษสามารถแปลงเป็นกาใหญ่ได้ คราวหนึ่งทศกัณฐ์เกิดอิจฉาพวกฤาษีที่บำเพ็ญพรตมีตบะญาณกล้า สามารถชุบศิลป์ศรบอกวิทยาอาคมแก่สานุศิษย์ให้มีฤทธานุภาพ ทศกัณฐ์เกรงว่าจะมีคนแข็งข้อและเป็นภัยต่อลงกาได้ จึงให้นางกากนาสูรนำพลพรรคไปรังควาญพวกฤาษีมิให้ตั้งสำนักได้ พระฤาษีวิสิษฐ์ และพระสวามิตร จึงเชิญพระรามและพระลักษณ์ไปปราบนางกากนาสูรจึงถูกฆ่าตายในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระรามในวัยเยาว์

          บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ และ ๖๐ บาท ซื้อบัตรชมการแสดงออนไลน์ได้ที่ http://ntt.finearts.go.th และเคาเตอร์จำหน่ายบัตร เปิดจำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๒ สัปดาห์ และในวันแสดงจริง จำหน่ายบัตรทางเคาเตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (ในวันและเวลาราชการ)