ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีนางประนอม คลังทอง นายพนมบุตร จันทรโชติ นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ร่วมในพิธีด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

.