ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรจัดการประชุมสัมมนาการให้บริการและเผยแพร่ความรู้ การส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร

          วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการให้บริการและเผยแพร่ความรู้ การส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร การนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอรับใบอนุญาตทำการค้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ผ่านระบบ National Single Window ของกรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการฯ จำนวน ๑๒๐ คน