ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชน" 2563

          กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชน" เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓” ๒. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ๓. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข และ ๔. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย