ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการจิ๋นซีวันแรก

          วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) เป็นวันแรก โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก ซึ่งในเวลา ๑๑.๐๐ น. มีผู้เข้าชมนิทรรศการมากกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในนิทรรศการ รอบละ ๕๐ คน ทุกๆ ๑๐ นาที ในการนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมและให้การต้อนรับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งนี้ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จากนั้นจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – อาทิตย์ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒