ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

          วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร นำโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้นิทรรศการชื่อ “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” เข้ายังตู้จัดแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดนิทรรศการที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จากนั้นจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – อาทิตย์ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒