ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทอดพระเนตรวัดโลกยสุธา

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปตรวจความพร้อม ณ วัดโลกยสุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเสด็จพระราชดำเนินและทรงทอดพระเนตรวัดโลกยสุธา ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒