ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรตรวจสอบสภาพโครงสร้างเจดีย์วัดล่ามช้าง จ.เชียงใหม่

กรมศิลปากรตรวจสอบสภาพโครงสร้างเจดีย์วัดล่ามช้าง จ.เชียงใหม่ พบยังมั่นคงแข็งแรง หลังเกิดชำรุดเสียหายจากฝนตกหนัก

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) ได้สั่งการให้กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเจดีย์วัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่า สภาพโดยรวมของเจดีย์ยังมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กรัดรอบสี่ชั้น จึงได้มอบหมายให้จัดทำรายละเอียดความเสียหายและประเมินสถานการณ์พร้อมทั้งปิดห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในลานประทักษิณของเจดีย์แล้ว

          เจดีย์วัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียน เดิมเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่า ในปี ๒๕๐๓ อดีตเจ้าอาวาสวัด ได้สร้างเจดีย์ครอบของเดิมทั้งหมดและเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเช่นปัจจุบันเจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณะมาแล้วสองครั้งในปี ๒๕๔๒ และปี ๒๕๕๗ สภาพก่อนการชำรุดเสียหาย มีต้นโพธิ์ขึ้นบริเวณองค์ระฆังของเจดีย์ ขนาดต้นประมาณสองนิ้ว รากต้นโพธิ์ชอนไชเข้าไปในผิวปูนฉาบที่ประดับกระจกสี  จึงเกิดรอยปริแตกของผิวปูนฉาบ  ต่อมาเมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เจ้าอาวาสได้ประสานให้สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่มานำต้นโพธิ์ที่ขึ้นบนองค์เจดีย์ออกจึงทำให้มีรอยแตกร้าวบริเวณปูนฉาบองค์ระฆังเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหนัก ทำให้น้ำฝนซึมเข้าไปในรอยปูนฉาบที่แตกร้าว ปูนฉาบจึงกะเทาะหลุดออก แต่ไม่พบรอยร้าวในแนวดิ่งเพิ่มจากเดิม จะมีเฉพาะปูนฉาบที่กะเทาะจากรากต้นโพธิ์เท่านั้นทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้สั่งการให้กรมศิลปากรเร่งบูรณะซ่อมแซมงานผนึกปูนฉาบและลายปูนปั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป