ปรับขนาดอักษร

เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : งานพระเมรุจากเอกสารสมัยอยุธยา

งานพระเมรุเป็นพระราชประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา การสร้างพระเมรุแต่ละครั้งจัดทำขึ้นตามพระเกียรติยศของเจ้านาย หากเป็นพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ก็จะทำอย่างยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้านพระราชพิธีตลอดจนศิลปะแขนงต่าง ๆ อันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน

อ่านต่อ ที่นี่

ที่มาของข้อมูล : นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๒ โดย สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์