ปรับขนาดอักษร

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ

คำถาม......ได้มีโอกาสชมความสวยงามของพระเมรุเมื่อปลายเดือนเมษายนและได้เห็นรูปสัตว์หิมพานต์ที่มีรูปแบบลักษณะแปลกตากว่าครั้งก่อน ๆ จึงอยากทราบว่าการทำสัตว์หิมพานต์ มีแนวคิดเป็นพิเศษอย่างใดหรือไม่

คำตอบ.......อ่านต่อ ที่นี่

ที่มาของข้อมูล : นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๒ โดยนายวุฒินนท์ จินศิริวานิชย์