ปรับขนาดอักษร

ถามมา - ตอบไป : ราชรถน้อย....ราชรถแห่พระศพเจ้านาย หรือใช้แสดงโขน?

ถามมา........

          คอลัมนิสต์ "ซูม" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีคำถามผ่านคอลัมน์ แสดงความสงสัยว่าราชรถเก่าที่จอดเรียงยาวข้างระเบียงหมู่พระวิมาน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นราชรถแห่งพระศพเจ้านาย หรือใช้แสดงโขน เนื่องจากมาขนาดเล็ก ?

คำตอบ........อ่านต่อ ที่นี่

 

ผู้เขียน : นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ที่มาของข้อมูล : นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑ คอลัมน์ ถามมา - ตอบไป