ปรับขนาดอักษร

ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : วอ สีวิกา

ของชิ้นเอกวอ สีวิกา

          "วอ" และ "สีวิกา" เป็นยานประเภทเดียวกัน คำว่า "สีวิกา" เป็นภาษาบาลี แปลตรงตัวว่า "วอ" ความหมายในภาษาไทย สีวิกาจัดเป็นวอประเภทหนึ่ง มีรูปแบบและธรรมเนียมการใช้แตกต่างไปจากวอประเภทอื่น "วอ" หมายถึงยานประเภทใช้คนหาม มีหลังคาเป็นรูปเรือน ยานรูปดังกล่าวนี้พบในดินแดนสยามประเทศและใกล้เคียงเป็นเวลาช้านาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยลพบุรี เมื่อขอมเป็นใหญ่ในภูมิภาคแถบนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ เพราะได้พบภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาทหินนครวัด ประเทศกัมพูชา รูปสตรีมีศักดิ์และนักบวช ทรงเครื่องคานหามมีหลังคารูปเรือนไปในกระบวนพยุหยาตราเป็นเค้ามูลให้เห็นว่ายานซึ่งใช้เป็นเครื่องสำหรับยศรูปเรือนเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วในวัฒนธรรมขอม.......อ่านต่อ ที่นี่

 

ผู้เขียน : นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ที่มาของข้อมูล : นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑ คอลัมน์ ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร