ปรับขนาดอักษร

การสร้างพระโกศจันทน์และพระโกศทองคำลงยา

พระโกศจันทน์มีลักษณะพิเศษ หรือแตกต่างจากพระโกศองค์อื่นๆ ทั้งหมด คือมีทรวดทรงองค์พระโกศเป็นทรงแปดเหลี่ยมฐานเตี้ย ฝาพระโกศเตี้ยแจ้ คล้ายพระโกศลองใน ซึ่งพระโกศลองในมีองค์พระโกศเป็นทรงกระบอกกลม แต่พระโกศจันทน์มีองค์พระโกศเป็นทรงกระบอกแปดเหลี่ยม พระโกศลองในมีฐานพระโกศ เป็นลวดบัวฐานสิงห์เกลี้ยงทรงกลม แต่พระโกศจันทน์มีฐานพระโกศเป็นบัวคว่ำติดเป็นชิ้นเดียวกับองค์พระโกศเป็นฐานเตี้ยทรงแปดเหลี่ยม พระโกศลองในสำหรับทรงพระบรมศพและพระศพ มีฝาเป็นฝาปริกทรงกลม แต่พระโกศจันทน์มีฝาเป็นบัวถลาบ้าง เป็นทรงเกี้ยวบ้าง เป็นทรงมงกุฎบ้าง แต่มีทรงเตี้ยแจ้ ล้อทรงปริกของฝาพระโกศลองใน พระโกศจันทน์นี้มีที่มาจาก......อ่านต่อ ที่นี่

 

ที่มีของข้อมูล : นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๒ โดยนายนิยม กลิ่นบุปฝา