ปรับขนาดอักษร

สารคดีเชิงข่าว "วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ตอนที่ ๑ กรมศิลปากรบูรณะวังหน้า

 

สารคดีเชิงข่าว “วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ตอนที่ ๑ กรมศิลปากรบูรณะวังหน้า ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กรมศิลปากรทุ่มงบกว่า 133 ล้านบาท เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงค­ล หรือวังหน้า ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญแห่งภูมิ­หลังทางประวัติศาสตร์ 

 

 

ที่มา :

          ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  รวมจำนวน  ๕ ตอนๆ ละ ๓ นาที