ปรับขนาดอักษร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๕ ต.ค.-๓ พ.ย. ๕๗

รายละเอียด :

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร เปิดรับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔, ๐๒๒๒๔๔๗๐๒

 

อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารที่แนบ files/266/JobAudioVisualTechnic.pdf