ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยทาน แด่พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมศิลปากร โดยมีอดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร